Leden!
Meld je aan als lid van Vereniging ZZP Valley

Nieuws

  58 active nieuwsitems gevonden, waarvan er 6 alleen voor leden toegankelijk zijn.

Geplaatst op: 9 March 2016 om 09:50 uur door: Sebastiaan Blom

Wanneer ben je 'ondernemer'

 

Wanneer ben je ‘ondernemer’ in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting?

 

Deze vraag is van belang wanneer je in aanmerking wilt komen voor de ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om de startersaftrek (in de eerste drie jaar binnen vijf jaren na de start van je bedrijf), de zelfstandigenaftrek en mogelijk de 14% MKB-winstvrijstelling.

Het toepassen van deze ondernemersaftrek betekent dat je onder de streep minder belasting betaalt.

 

Beschikte je over een VAR-WUO dan genoot je als het ware het voordeel van de twijfel en werd je als ondernemer in de inkomstenbelasting beschouwd – mits je ook achteraf bleek te hebben voldaan aan de vereisten die aan het ondernemerschap worden gesteld.

 

Hoewel de VAR is afgeschaft, gelden die vereisten onverkort. Op de site van de belastingdienst is het volgende daarover te lezen.

Je bent (mogelijk) ondernemer in de zin van de inkomstenbelasting, indien je activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer (en niet in de familie- of hobbysfeer) en je winst verwacht. Daarbij spelen de volgende omstandigheden een rol:

 • Maak je winst? Zo ja, hoeveel? Als je alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 • Hoe zelfstandig is je onderneming?
  Organiseer je je eigen werk? Stel je je eigen werktijden vast? Heb je je eigen werkmethoden en werktechnieken? Heb je je eigen werkruimte? Gebruik je je eigen gereedschap? Ben je verplicht om alle aanwijzingen van je opdrachtgever op te volgen?
  Als anderen bepalen hoe je je onderneming moet inrichten en hoe je je werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschik je over kapitaal (in de vorm van geld)?
  Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. Je moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat je mogelijk een onderneming hebt.
 • Hoeveel tijd steek je in jouw werkzaamheden?
  Als je erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Je moet daarentegen wel voldoende tijd aan jouw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
 • Wie zijn jouw opdrachtgevers?
  Je streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen. Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt jouw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt jouw zelfstandigheid toe.
 • Hoe maak je jouw onderneming bekend naar buiten?
  Je bent voor je bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet je je voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loop je 'ondernemersrisico'?
  Bestaat er een kans dat jouw opdrachtgevers niet betalen? Gebruik je je goede naam voor de uitoefening van jouw werkzaamheden? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van jouw producten en diensten? Word je doorbetaald als je ziek bent? Mag je je laten vervangen tijdens ziekte? Heb je vakantiedagen?
  Loop je 'ondernemersrisico', dan heb je waarschijnlijk een onderneming.
 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?
  Als je aansprakelijk bent voor de schulden van jouw onderneming, dan ben je mogelijk ondernemer.
 • Heb je je ingeschreven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel?
 • Heb je een btw-nummer aangevraagd en gekregen?

 

Voldoe je als ZZP’er niet aan deze vereisten, dan vallen de inkomsten die je uit je activiteiten genereert, voor de inkomstenbelasting onder ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’.

Dit betekent dat je niet in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek.

 

Het oordeel of iemand ondernemer is in de zin van de inkomstenbelasting ligt bij de belastingdienst. Dit wordt over 2016 bepaald bij de aangifte in het jaar 2017. Dus je krijgt niet, zoals de VAR-WUO deed, het voordeel van de twijfel, maar dit wordt achteraf vastgesteld.

Als je het niet eens bent met dat oordeel en je kunt bewijzen dat je wel aan de eisen voor ondernemer voldoet, kun je bezwaar en beroep instellen.

 

Annelies Kraaiveld

Maart 2016