Persbericht - Beëindiging Vereniging ZZP Valley

ZZP Valley wil al een aantal jaren de vertegenwoordiger zijn van alle ZZP’ers in de Foodvalley.

U weet ongetwijfeld dat Foodvalley het gebied is waarin wij wonen en werken, we hebben het dan over de plaatsen Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen,Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Ook benieuwd met hoeveel ZZP’ers wij zijn?

Om maar even drie grote aantallen te noemen: Barneveld 4500, Ede 5300 en Veenendaal 3400.

Men ziet daarom ZZP Valley graag aan tafel als vertegenwoordiging van deze grote club zelfstandigen.

 In onze uitvoerige nieuwsbrief van 20 september 2018 hebben wij een aantal zaken onder de aandacht gebracht van de ZZP’er.

Hierin hebben wij opgenomen wat wij de ZZPér kunnen bieden: namelijk alle ondersteuning zowel als starter als al jaren zelfstandige ZZP’er.

Wij zijn voor de ZZP’er de vraagbaak over ondernemen, administratie, belastingen en financieringen.

Op dit moment is het denk ik zo dat elke ZZP’er voldoende werk heeft, maar er kunnen ook jaren zijn dat dit duidelijk minder is en we naar werk op zoek moeten.

Wij zijn in gesprek met gemeenten, bedrijvenorganisaties, MKB organisaties etc.

 Ook deden wij in deze nieuwsbrief een oproep aan de ZZP’er om ons te voorzien van informatie over een aantal met name genoemde onderwerpen. Tevens deden wij een oproep om het bestuur te komen versterken.

Deze nieuwsbrief heeft tot geen enkele reactie geleid, ook de gesprekken die wij met ZZP’ers voerden gaven aan dat de ZZP’er in het algemeen niet zit te wachten opiemand die hen kan vertegenwoordigen of hen kan helpen met allerlei faciliteiten om het ondernemerschap makkelijker en efficiënter te maken.

We zien wel dat er nieuwe samenwerkingsvormen tussen ZZP’ers ontstaan die redelijk succesvol zijn, maar de meeste ZZP’ers werken het liefst alleen!

 De meest gestelde vraag door de ZZP’er is: Wat krijg ik voor mijn lidmaatschap?Zelfs bij een gratis lidmaatschap is dat de vraag. Wij als bestuur kunnen u alleen wat geven als er duidelijk is waar de behoeften liggen en waar wij kunnen ondersteunen.

We moeten constateren dat alle voorstellen van het bestuur moeten komen omdat er te weinig (geïnteresseerde)  leden zijn om een dialoog tot stand te brengen.

Omdat ook onze leden wervingsacties geen resultaat op leverden hebben we als bestuur geconstateerd dat er weinig of geen behoefte is aan ZZP Valley.

Hoezeerhet ons ook spijt dat te moeten constateren, hebben wij op onze bestuursvergadering van 30 september 2019 besloten om ZZP Valley op te heffen.

 

Wij danken alle trouwe leden, de Gemeenten en andere personen en instellingen voor hun inzet voor ZZP Valley.

Namens het bestuur van ZZP Valley

Info@zzpvalley.nl

www.zzpvalley.nl