Leden!
Meld je aan als lid van Vereniging ZZP Valley

Nieuws

  55 active nieuwsitems gevonden, waarvan er 6 alleen voor leden toegankelijk zijn.

Geplaatst op: 16 July 2016 om 17:52 uur door: Maarten van Veen

Bestuurswisseling

 

Beste leden,

Net voor de vakantieperiode wil het bestuur nog een officiële mededeling doen n.a.v. de afgelopen bestuursvergadering van 15 juli jongstleden.  Tim Dons heeft aangegeven over maximaal 4 maanden (vanaf 1 juli 2016)  af te treden als secretaris van de vereniging. Hij heeft te kennen gegeven graag als "algemeen  bestuurslid" hand- en spandiensten op ICT te blijven verrichten voor de vereniging.   Ik ben blij dat hij verbonden blijft bij onze vereniging.   Tim heeft heel veel tijd gestoken in het opzetten en verbeteren van de website, nieuwsbrief en interne organisatie.

Daarom zij we nu op zoek naar een "secretaris (m/v)" die ons bestuur gaat versterken , als Tim het dagelijks bestuur verlaat.  Welk lid wil ons bestuur komen versterken als secretaris en wil als speerpunt de organisatie van de vereniging ondersteunen en optimaliseren. Bij voorkeur per 1 oktober 2016 en uiterlijk per 1 november 2016  Het takenpakket zal o.a. bestaan uit vergaderingen uitschrijven, notuleren en extern contact met leden Verder zal de secretaris gezamenlijk met de voorzitter en penningmeester naar buiten toe optreden bij events, masterclasses, congressen en vergaderingen. Voorts bewaakt hij/zij de organisatie en documenten in Dropbox.

Bedankt voor je reactie naar het huidige bestuur.  U kunt dit mailen naar info@zzpvalley.nl (Sebastiaan) of voorzitter@zzpvalley.nl (Maarten)  Bij de 1e ledenvergadering d.d. 20 september 2016 zullen wij dan een secretaris voordragen aan de leden indien zich kandidaten hebben aangemeld. Over deze ledenvergadering volgt nog een apart nieuwsbericht.

Tevens wil namens het voltallig bestuur alle ZZP-leden alvast een goede vakantieperiode toewensen voor hen die op reis gaan of lekker thuis blijven. Geniet ervan.  We zijn via e-mail bereikbaar en per eind augustus zal (agenda) het eerstvolgende event al weer plaatshebben. Voor hen dien geen vakantie hebben en moeten doorwerken. Veel succes!

Tot eind augustus en bedankt voor uw reactie op dit schrijven.

Maarten van Veen,

voorzitter