Leden!
Meld je aan als lid van Vereniging ZZP Valley

Nieuws

  55 active nieuwsitems gevonden, waarvan er 6 alleen voor leden toegankelijk zijn.

Geplaatst op: 16 March 2016 om 14:31 uur door: Maarten van Veen

van de voorzitter

 

Na een mooie start van het nieuwe jaar op 21 januari 2016 in het Ontmoetingshuis is het bestuur van ZZP Valley druk doende om haar organisatie meer zichtbaar te maken voor haar eigen leden en om de contacten die de afgelopen maanden in de Valleiregio weer zijn gelegd, nuttig te maken.

 

Op dit moment ben ik bezig met het opzetten van een Taskforce in de Gemeente Veenendaal om Ondernemend Veenendaal te ondersteunen en om samen te werken aan themadagen en starterdagen in de Gemeente Veenendaal. Daartoe wordt te zijner tijd een convenant ondertekend.

 

Ook heb ik de banden met de Bedrijven Kring Veenendaal (BKV) weer aangehaald  en gesproken met Wim Werkman en Gerrit Valkenburg.  Op 29 februari heeft er een themadag plaatsgevonden in de Cultuurfabriek ter ondersteuning van starters. Ook ZZP Valley was daar van de partij.

 

Verder zijn we druk bezig een programma op te stellen voor het ZZP werkcafé in het Huis der Gemeente in Rhenen. Dit programma loopt van maart tot december 2016. Onderdeel van het programma is om één maal per maand een open koffiesessie te houden en één maal per maand een themabijeenkomst te organiseren. Leden die deze themadagen willen gaan vullen met content, presentaties of anderszins, kunnen zich aanmelden bij ZZP Valley.

 

Verder heb ik de banden met het Ondernemersloket in Barneveld aangehaald. Het Ondernemersloket zal zes masterclasses organiseren in het Schaffelaartheater, waarvan de eerste op 7 maart heeft plaatsgevonden. Titel was “Boekhouding en Fiscaliteiten”.  De volgende vindt plaats op 25 april. Dan is een groter netwerkevent gepland met nationale gastsprekers. Wij werken daarin samen met het Ondernemersloket.

 

Binnenkort ga ik praten met de Gemeente Ede om te bezien hoe we kunnen samenwerken.

 

Ook ben ik doende contact te leggen met de Stichting ZZP Nederland  om te kijken waar samenwerking en kennisuitwisseling mogelijk is. Ons bestuur zal een vertegenwoordiger afvaardigen voor de landelijke bijeenkomst in Amsterdam op de Dag van de ZZP'er 2016”, waar ook de “Freelancer of the Year Awards 2015/2016” wordt uitgereikt.

 

Het is daarnaast de bedoeling dat wij in de komende maanden meer online, via onze nieuwsbrief en publicaties op de website,  zichtbaar worden voor onze leden waarbij het doel is om onze leden te voorzien van goede en nuttige informatie.

 

Het programma voor de rest van het jaar ligt in potlood vast en zal verder uitgewerkt moeten worden.

 

Tenslotte heeft het bestuur het besluit genomen om de leden van ZZP Valley die in 2015 contributie hebben betaald, maar er niet veel voor retour hebben gekregen, een gratis lidmaatschap aan te bieden voor het jaar 2016. 

 

Dat was het voor deze nieuwsbrief. In de volgende volgt meer!

 

Maarten van Veen,

Voorzitter